Näidud

Palume arvestite näidud esitada kuu lõpu seisuga. Hiljem esitatud näidud arvesse ei lähe, tarbitud koguseks loetakse eelmise kuu tarbimine.  Arvesti näit sisestada üks koht pärast koma.

Näidu edastamiseks palume kasutada Korto keskkonda. Eelnevalt oleks vaja siiski luua omale konto Korto keskkonnas.

Juhul kui on vaja abi Korto konto loomisel, palume pöörduda abipalvega aadressil info@brphaldus.ee.

Kui ei õnnestu mingil põhjusel Korto keskkonda oma andmeid lisada, siis on veel võimalik saata ka oma andmed läbi BRP Halduse kodulehe.

Sisesta näidud