Tehnohooldus

Tehnosüsteemide tehniline hooldamine on regulaarne ja reglementeeritud sisuga (töökirjeldusega) tööde kompleks selleks, et säilitada krundil paiknevad ehitised (hooned, nende tarindid ja hoonetes paiknevad tehnosüsteemid, ning rajatised) ettenähtud seisundis.

  • Küttesüsteemide tehnohooldus
  • Kanalisatsiooni ja veevarustuse tehnohooldus
  • Ventilatsioonisüsteemi tehnohooldus
  • Gaasipaigaldiste käidukorraldus ja hooldus
  • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja perioodiline hooldus
  • Tarindite hooldus