Heakorrateenus

Osutame heakorratööde teenust krundil ja hoones, mille eesmärk on puhtuse ning korrashoiu tagamine kliendi poolt soovitud tasemel. Heakorrateenus sisaldab:

  • üldkasutatavate siseruumide koristust korteriomanike soovitud sagedusel
  • väliterritooriumi koristust vastavalt kohaliku omavalitsuse heakorra eeskirjale
  • suvisel perioodil haljasalade niitmist vastavalt vajadusele
  • olmejäätmete konteinerite alusplatside või prügimajade koristust
  • talvisel perioodil lume koristust ja libedusetõrjet
  • eritööde korraldamist korteriomanike soovil
  • muid heakorraeeskirjaga nõutud kinnistuomaniku kohustuste täitmist