Haldusteenus

Haldusteenuse osutamine (valitsemine) korterelamutes toimub õigusaktidega vastavuses ja korteriomanike huvidest lähtuvalt. Kinnisvarahaldusega tagatakse kinnisvara jätkuv olemasolu tema omanikule, tagades sellega hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja nende dokumenteerimise.

Valitsemine sisaldab:

  • majandustegevuse aastakava koostamist ja kinnitamist korteriühistu üldkoosolekul
  • hooldus-, remondi- ja heakorrateenuste korraldamist ja järelevalvet
  • omanike nõustamist ja remondikavade koostamist
  • usaldusväärset kuluarvestust ja raamatupidamist Korto Pro keskkonnas
  • kulude jagamist, arvete koostamist ja väljastamist korteriomanikele ning tööd võlglastega
  • kõigi korteriühistu poolt sõlmitud lepingute täitmise järelevalvet
  • muude korteriomanike kaasomandi korrashoiuks vajalike tegevuste korraldamist