Näitude sisestamine

Palume arvestite näidud esitada kuu lõpu seisuga. Hiljem esitatud näidud arvesse ei lähe, tarbitud koguseks loetakse eelmise kuu tarbimine.Arvesti näit sisestada üks koht peale koma

Näidu edastamiseks palume maja aadressi valikutest valida maakond, vald/linn, tänav maja nr.

Veenäit sisestada täpsusega 1 kohta peale koma. Punkti mitte kasutada.